www.fer.hu
Írta: nnorbert - Dátum: 2011/01/05 12:01

Megalakult a Létesítményi Tûzoltóságok Országos Szövetsége

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ péceli oktatóbázisa adott otthont 2010. december 11-én annak az alakuló közgyûlésnek, melynek során az ország létesítményi tûzoltóságainak jelenlévõ képviselõi – szám szerint tizenkilencen – kinyilvánították szándékukat, miszerint Létesítményi Tûzoltóságok Országos Szövetsége néven egységbe kívánnak tömörülni.

Mint azt az Alapszabályzat tervezetbõl megtudtuk, a létesítményi tûzoltók önkéntes társulásaként megalakítandó szervezet jól körvonalazható célokat és fontos feladatokat tûzött ki maga elé a szakmai profiltisztítás jegyében. Amellett, hogy erõsíteni kívánják a tûzoltóságok és a szakmai szövetségek közötti összetartozást, törekvésük az is, hogy annak a számtalan – sok esetben speciális – szakmai tapasztalatnak, gyakorlati tudásnak a javát átadják, amelyet a létesítményi tûzoltók hosszú évtizedek során halmoztak fel. Fejleszteni kívánják a gazdaság tûzvédelmi kultúráját, de szempont az is, hogy legyen biztosított érdekeik képviselete és megbecsültségük mértéke. A Magyar Köztársaság területén mûködõ, Dunaújváros, Papírgyári út 42 - 46 székhellyel bíró, minden vonatkozásban semleges, demokratikus Szövetség tagjai önállóságuk megtartása mellett, más szervezetekkel együttmûködve kívánják megvalósítani céljaikat.

Az alakuló közgyûlés levezetõ elnöki teendõit Skobrák Róbert látta el. A napirend megszavazása és a választáshoz szükséges egyéb feladatok lebonyolítása után jelenlévõk áttekintették, megvitatták és kiegészítésekkel látták el az Alapszabály tervezetet, majd egyhangú szavazással elfogadták azt.

Ezt követõen a Szövetség tisztségviselõinek megválasztására került sor. A Létesítményi Tûzoltóságok Országos Szövetsége egységes volt akkor is, amikor négy év idõtartamra elnökévé választotta Udvardi Sándort, a dunaújvárosi VÉD-SZ. Kft létesítményi tûzoltóságának (Papír LT) ügyvezetõjét. Munkáját hat alelnök segíti a jövõben, jelesül:

Böhm Péter (Atomix Kft – Paks)

Pimper László (FER Tûzoltóság – Százhalombatta)

Kövics Tamás (ALCOA – KÖFÉM LT – Székesfehérvár)

Király Károly (RONDÓ Kft – Budapest)

Skobrák Róbert (Komárom – Almásfüzitõ NFLT)

Halmos Péter (FER Tûzoltóság Algyõ)

Egyhangú szavazással választotta meg a Szövetség Felügyelõ Bizottságának elnökét is, Stefán Mihályné (Pajzs 94 Kft – Sajóbábony) személyében. A három tagból álló bizottságban

Cserna András (COLOPLAST Hungary Kft – Tatabánya) és

Németh István (MOL Nyrt. TKD Finomítás Zalai Finomító NFLT- Zalaegerszeg) kapott még helyet.

Továbbiakban napirenden szerepelt a tagsági díjak éves mértékének megállapítása. Ebben a tagság létszáma, valamint az volt mérvadó, hogy fõfoglalkozású vagy nem fõfoglalkozású tûzoltóról, illetve pártoló tagról van- e szó, ugyanis alapszabálya szerint a Szövetségnek lehetnek pártoló- és tiszteletbeli tagjai is.

A Létesítményi Tûzoltóságok Országos Szövetségének taglétszáma még közel sem teljes. A péceli alakuló közgyûlést követõen tíz újabb szándéknyilatkozat érkezett az elnökséghez. A jelentkezõk felvételérõl a késõbbiekben születik döntés.

 

Kovács Piroska