Létesítményi parancsnokok továbbképzése az OKF-en
Írta: apataki - Dátum: 2011/06/09 08:13

       A tűzoltóparancsnokok, szolgálatparancsnokok, megelőzési, hatósági szakemberek, tűzvizsgálók után a megyei ügyeletesek továbbképzését is megszervezte a BM OKF. A szakmai nap június 8-án zajlott.

Dr. Bakondi György tű. altábornagy, főigazgató megnyitójában tájékozatta a megjelenteket a katasztrófavédelemben az elmúlt hónapokban lezajlott szervezeti, szabályozásbeli és jogi változásokról, a szinte minden munkaterületet érintő ésszerűsítésekről. Mint mondta, a kormány jóváhagyta a katasztrófavédelmi törvénycsomagot, amely így hamarosan a parlament elé kerül. A tábornok ezt követően sorra vette azokat a munkaterületeket – az országos főigazgatóság feladatkörének bővülése, a megelőző, hatósági tevékenység, a veszélyes üzemekkel, a veszélyesanyag-szállítással kapcsolatos hatósági munka, veszélyhelyzet-kezelés, új alapokon működő pv. szervezetek létrehozása, a tűzoltóságok állami irányítás alá vonása, hivatásosok és köztestületiek közötti megfelelő alá- és fölérendeltségi viszony kialakítása. –, amelyek szakmai munkáját az ésszerűség és a kor követelményeihez kell igazítani. E munka eredményeképpen jelentősen megerősödik a katasztrófavédelem szervezetrendszere, és javul a lakosság biztonsága. Az új követelmények, a szemléletváltás jegyében alakul át az ügyeleti rendszer is – szögezte le a főigazgató. A műszaki-technikai korszerűsítések mellett az eddigi „regisztráló, nyilvántartó ügyeletek” helyett műveletirányító ügyeletek dolgoznak majd, mindez merőben más minőségű munkát igényel az ott dolgozóktól. Nem alá-fölérendeltségi, hanem partnerségi viszony jön létre a katasztrófavédelmi és rendőrségi ügyeletek között. A helyi jellegzetességek és a nemzetközi kapcsolatrendszer miatt a határokhoz közel működő ügyeleteknek várhatóan több feladatuk lesz – tette hozzá a tábornok.

 

A főigazgatói bevezetést követően Dr. Hesz József tű. alezredes, a BM OKF Főügyeleti Főosztályának vezetője az ügyeleti szolgálatok rendszerét és az aktuális feladatokat ismertette. A megyei ügyeletek országos helyzetéről és a jelentési kötelezettség teljesítéséről Dobos Gábor tű. alezredes, főosztályvezető-helyettes tartott tájékoztatót. A tűzvizsgálati eljárás kizárási okairól és az ezzel kapcsolatos ügyeleti feladatokról Fentor László tű. alezredes, az OKF tűzvizsgálati főosztályvezető-helyettese beszélt. „A polgári védelmi szervezetek mozgósítása és a polgári védelmi szakterület helyzete, tervei” címmel Körössy Tibor pv. alezredes, mozgósítási szakirányítási osztályvezetőtartott előadást. Fülep Zoltán tű. alezredes, a Tűzoltósági Főosztály vezetője pedig a január 18-án történt győri gázrobbanás következményeinek felszámolásakor szerzett szakmai tapasztalatokat elemezte, különös tekintettel az ügyelet szerepére. Az RSOE ügyeletét Kovács Csaba, az RSOE országos elnökhelyettese, a MoLaRi rendszer működését pedig Tanka László pv. alezredes, a BM OKF informatikai főosztályvezetője mutatta be. Petróczi Tímea tű. őrnagy, szóvivő a sajtótájékoztatás rendjét mutatta be a megyék ügyeleteseinek. Kladek András, aNemzeti Média és Hírközlési Hatóság munkatársa hivatala tevékenységét ismertette. „A Marathon Terra rendszer használatába Dr. Bognár Balázs pv. őrnagy, az OKF Kritikus Infrastruktúra Koordinációs osztályának vezetője avatta be a jelenlévőket.

 

A továbbképzés gyakorlati részében a Főváros Tűzoltó-parancsnokság Hírközpontjának, az OKF Főügyeletének, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint az RSOE ügyeletének a felszereltségével, munkájával ismerkedtek meg az ügyeletesek. Az egész napos munka mérlegét Dr. Hoffmann Imre tű. vezérőrnagy, a BM OKF főigazgató-helyettese vonta meg.

 

forrás: http://www.katasztrofavedelem.hu